Verslag van de Raad van Commissarissen

Anja van Niersen, voorzitter van de Raad van Commissarissen

Het zijn ingewikkelde jaren in de energiesector. Jaren waarin je goed moet nadenken over de stappen die je zet. In een branche waarin decennialang weinig gebeurde, maar waarin de laatste tien jaar in één keer ontzettend veel veranderde, is het belangrijk om scherp te hebben wat je wil bereiken, wat je daar wel en niet voor doet en welke impact je daarmee wilt creëren.

Ondanks dat de situatie in de energiemarkt in 2023 minder turbulent was dan in de drie jaren ervoor, hield de Raad van Commissarissen de situatie nauwlettend in de gaten. Door goede keuzes te maken, onder andere met betrekking tot het inkopen en verkopen van energie, was het een financieel sterk jaar. Daar kan de organisatie trots op zijn, want het is een kunst op zich om je in deze energiemarkt te bewegen en tegelijkertijd bezig te zijn met je langetermijnstrategie.

In 2023 gingen de meeste gesprekken over de transitie van energieleverancier naar een platformorganisatie, een belangrijk onderdeel van de langetermijnstrategie. In deze gesprekken is de Raad van Commissarissen een sparringpartner voor het bestuur. We toetsen de keuzes die gemaakt worden voor de strategie. Vorig jaar heeft de organisatie keuzes gemaakt die laten zien dat er een sterk bewustzijn heerst van de meerwaarde die Greenchoice kan bieden naast het leveren van energie. En bovendien het bewustzijn dat Greenchoice dit niet allemaal zelf hoeft te kunnen. Juist door samen te werken met partners is Greenchoice in staat om versnelling te brengen voor klanten. Er is in 2023 al veel gebeurd om de interne organisatie voor te bereiden op het platform. Zo is hard gewerkt aan een robuuste IT-infrastructuur en zijn er nieuwe producten en diensten bijgekomen.

Als Raad van Commissarissen waren we hier heel duidelijk over: je haalt meer uit samenwerken dan uit alles zelf verzinnen. We zijn positief over de samenwerking met de Saman Groep, die in 2023 officieel werd. Hierdoor kan Greenchoice klanten zoveel meer aanbieden dan energie. Het is ontzettend zinvol om klanten niet alleen een breed scala aan producten te kunnen bieden, zoals zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen, maar er ook voor te kunnen zorgen dat deze producten snel worden geïnstalleerd. Want die snelheid hebben we nodig.

Vorig jaar was Greenchoice ook actief bezig met de implementatie van Greenchoice Integrated Solutions om integrale oplossingen aan te bieden voor zakelijke klanten. Hoe de strategie tot uitvoering wordt gebracht, werd in 2023 steeds meer zichtbaar. Er staat heel veel te gebeuren, maar tegelijkertijd letten we ook op de huidige duurzaamheidsimpact en –prestaties. We verwelkomen de kritische blik van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het gebruik en het uitleggen en onderbouwen van duurzaamheidsclaims. Het is niet altijd even leuk om je daarmee bezig te houden, maar het is wel heel zinvol. Dat hebben wij als Raad van Commissarissen dan ook onderstreept.

We dagen Greenchoice continu uit om impact meetbaar te maken en om zo specifiek mogelijk te zijn in de communicatie naar klanten. Om onder andere uit te leggen waar de energie vandaan komt, hoeveel CO₂-uitstoot met groene stroom is voorkomen en hoe aardgaslevering wordt gecombineerd met het herstellen van natuur en het aanplanten en beschermen van bos in binnen- en buitenland. Los van de constructieve feedback van de ACM, is het sowieso heel belangrijk om klanten mee te nemen. We hebben niet voor niets gezegd dat Greenchoice het platform wordt om klanten te ontzorgen bij het maken van duurzamere keuzes. Om echt positieve impact te bereiken of negatieve impact te verminderen, moet je klanten helpen de juiste keuzes te maken. Dat doe je door praktisch advies te geven en concrete oplossingen te bieden om energie te besparen, energie zoveel mogelijk lokaal op te wekken en opwek en verbruik met elkaar in balans te brengen. En door uit leggen hoe die oplossingen bijdragen aan verduurzaming. Greenchoice staat al dicht bij klanten en is dus heel goed in staat om hen hierin mee te nemen.

Net zo belangrijk is dat Greenchoice heeft geïnvesteerd in de bedrijfscultuur en in de manier van denken die nodig is om de doelen te behalen. Het is goed om te zien hoe het bestuur medewerkers meeneemt in de richting die we zijn ingeslagen. Een gebied wat van belang is en waar aandacht aan wordt besteed, is diversiteit en inclusie. Wij adviseren hoe divers talent te werven en te behouden. Want als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. Je moet bewust naar andere profielen kijken en je strategie aanpassen. Wil je meer internationaal talent werven, dan brengt dat de nodige aanpassingen met zich mee. Maar hoe ver ga je daarin? En wanneer neem je welke stappen? Daar hebben we veel gesprekken over.

We zijn een positief energiebedrijf dat de Nederlandse consument en zakelijke klant kan en wil ondersteunen om de best mogelijke keuze te maken in de energiewereld. Dat kan alleen in dialoog met aan de ene kant de klant en aan de andere kant de politiek. De landelijke en Europese politiek draagt een enorme verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te creëren voor de energietransitie. Binnen die randvoorwaarden is het aan Greenchoice om de juiste producten en diensten te ontwikkelen en duurzamere keuzes heel dicht bij de klant te brengen. Als Raad van Commissarissen zijn we scherp op de snelheid waarmee Greenchoice deze producten en diensten naar de markt brengt en hoe specifiek ze zijn over wat ze bieden.

Onze wens is dat de klantaantallen van Greenchoice in 2024 groeien en haar marktaandeel toeneemt indien de marktomstandigheden dit toelaten. Daarmee creëert Greenchoice een solide basis om verder op voort te bouwen.

De Raad van Commissarissen bedankt de directie en alle medewerkers voor de geleverde prestaties in 2023.

Namens de Raad van Commissarissen van Greenchoice B.V.,

J.G.T.M. van Niersen, voorzitter

Deel deze pagina: