Nederlandse natuurprojecten

De laatste jaren zetten we ons meer en meer in voor de ontwikkeling van voedselbossen. De ruimte in Nederland is schaars. Daarom willen we vooral CO₂- en biodiversiteitsimpact maken door te investeren in ecosystemen met multifunctioneel landgebruik. Een voedselbos is zo’n systeem. Het is een bos en een voedselproducerend landbouwsysteem tegelijkertijd, met vaak ook nog een sociale functie. Dit doen we met de Stichting Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en via het project 'Rotterdam de Boer op!' met Natuurmonumenten. Via deze samenwerking zijn het Voedselbos Maasland en een voedselbos bij Hofstede Lust & Last op Goeree-Overflakkee gesponsord. In 2023 is daar ook een voedselbos bijgekomen op biologisch- en regeneratief akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA, van Cornelis Mosselman op Goeree-Overflakkee.

Verder is in 2023 ongeveer 10 hectare nieuw bos aangeplant in natuurgebied De Onlanden. Dit gebied ligt in Drenthe, tegen Groningen aan. Natuurmonumenten combineerde daar, meer dan tien jaar geleden, het aanleggen van nieuwe natuur met waterberging. Samen met een groot aantal organisaties werd hiermee de kans op ongewenste overstromingen verkleind.

In haar natuurvisie had Natuurmonumenten als doel gesteld om de vochtige bossen in De Onlanden te versterken. Vochtige bossen die onder invloed staan van uittredend grondwater zijn erg zeldzaam in Europa en in Nederland. Er zijn maar weinig natuurgebieden waar het herstel van vochtige bossen wordt nagestreefd.

Het doel van de aanplant is een versterking van gevarieerd laagveenbos. Op de kaart van 1830 is op de aanplantplek nog bos zichtbaar. Ook de oude veldnaam Dongenbosch geeft een aanwijzing dat er vroeger al bos aanwezig is geweest. Resultaat van de aanplant is dus het herstel van het Dongenbosch.

Samen met Stichting het Zuid-Hollands Landschap zetten we ons in voor biodiversiteit en veenherstel. Zo werken we samen aan het behoud en de verrijking van de biodiversiteit in de omgeving van ons windpark Hartel. Daarnaast startten we in 2023 een pilotproject om veengebied te herstellen. Op een halve hectare in de Berkenwoudse Driehoek in de Krimpenerwaard verwijderen we de voedselrijke toplaag en onderzoeken we welke omstandigheden optimaal zijn voor het weer goed laten groeien van veenmossen.

Deel deze pagina: