Klimaat

In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Uit de klimaatnota 2023 blijkt voor de eerste keer dat het klimaatdoel in zicht is, maar dan moet de uitwerking en uitvoering van het klimaatbeleid wel doorgezet worden. Het syntheserapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, dat werd gepubliceerd in 2023, benadrukt de urgentie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Greenchoice zal in 2024 een transitieplan uitwerken gericht op klimaatmitigatie. 

Deel deze pagina: