Sociaal-demografisch

Er was in 2023 veel aandacht voor energiearmoede: huishoudens die als gevolg van de gestegen energierekening moeite hebben om rond te komen of hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Er werd in 2023 besloten extra geld beschikbaar te stellen voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Bedrijven, waaronder Greenchoice, en de Nederlandse overheid dragen hieraan bij om huishoudens met betalingsproblemen te kunnen ondersteunen. In de paragraaf Energiearmoede en mensgericht incasseren lees je hierover meer.

Door blijvend tekort aan technisch personeel staat de vooruitgang van de energietransitie onder druk. Het aantrekken van talent zal een uitdaging blijven. Het is belangrijk om creatief te zijn en werkzaamheden goed te prioriteren, omdat vrijkomende plekken niet altijd snel gevuld zullen worden. Daarnaast zorgt het aangaan van samenwerkingen, zoals met ons minderheidsaandeel in totaalinstallateur Saman Groep B.V., voor meer installatiecapaciteit. 

Deel deze pagina: