Groepsvermogen

11. Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de enkelvoudige balans onder noot 45 nader toegelicht.

Minderheidsbelang derden

31-12-2023

31-12-2022

Aandeel derden in Stichting Forest For Ever

37.743

32.150

Aandeel derden in Zonnepark Hazenwinkel B.V.

171.174

-

208.917

32.150

Deel deze pagina: