Governance omtrent risico’s

Het leiderschapsteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van systematisch risicomanagement en het onderhouden van een functionerend risicomanagementsysteem binnen Greenchoice. Hieronder valt ook het levend houden van het risicobewustzijn en het vervullen van een voorbeeldfunctie. De statutaire directie rapporteert maandelijks de belangrijkste risico’s aan de Raad van Commissarissen als onderdeel van de maandrapportage. De uitvoering hiervan wordt door het team Risk bewaakt en gefaciliteerd.

Deel deze pagina: