Klimaat

In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Lees meer over Klimaat .

Overheid

Als reactie op de energiecrisis was in 2023 het prijsplafond (Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023, ofwel CEK23) van de overheid van kracht. Lees meer over Overheid .

Sociaal-demografisch

Er was in 2023 veel aandacht voor energiearmoede: huishoudens die als gevolg van de gestegen energierekening moeite hebben om rond te komen of hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Lees meer over Sociaal-demografisch .

Energietransitie

Gedurende 2023 stabiliseerden en daalden de energieprijzen en kwam er een einde aan de energiecrisis. Lees meer over Energietransitie .