Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

We zorgen er voor dat we een veelheid aan achtergronden en perspectieven in huis hebben om zo goed mogelijk verbinding te kunnen maken met klanten, medewerkers, partners en andere belanghebbenden. In 2023 publiceerden we een mission statement diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie en werd inclusief leiderschap onderdeel van het functieprofiel van leidinggevenden.

Om diversiteit inzichtelijk te maken, meten we de man-vrouw verhoudingen en stellen we hier doelen op. Uit onderzoek naar beloningsverschillen dat werd uitgevoerd in 2023 blijkt dat er nauwelijks sprake is van een gecorrigeerd beloningsverschil (0,7%). Met gecorrigeerd wordt bedoeld dat verklarende variabelen zoals functieschaal, leeftijdscategorie en lengte dienstverband zijn meegenomen. Zonder deze correctie zien we dat mannen gemiddeld meer verdienen omdat er meer mannen in hogere functieschalen zijn ingedeeld. Daarom zullen we ons richten op gelijke instroom- en doorstroomkansen in hogere functieschalen en leidinggevende posities.

In onderstaande tabel is de samenstelling van leidinggevende medewerkers weergegeven.

2023

2022

Man

Vrouw

Overig

Totaal

Man

Vrouw

Overig

Totaal

Medewerkers in een leidinggevende positie1

64,1%

35,9%

-

100,0%

69,0%

31,0%

-

100,0%

Medewerkers in topmanagement1

71,4%

28,6%

-

100,0%

72,5%

27,5%

-

100,0%

Medewerkers in het leiderschapsteam 1

57,1%

42,9%

-

100,0%

57,1%

42,9%

-

100,0%

  • 1De aantallen en percentages medewerkers zijn berekend op basis van aantallen (niet op basis van FTE). De getallen zijn weergegeven per einde periode (31 december 2023 respectievelijk 31 december 2022).

Medewerkers met een leidinggevende functie, inclusief die in het leiderschapsteam, zijn medewerkers die op basis van hun functieomschrijving leiding geven aan één of meerdere collega’s. Het aandeel vrouwen is ten opzichte van vorig jaar met bijna 5% toegenomen. Hiermee hebben we de doelstelling van 3% groei behaald. We streven naar minimaal 40% vrouwen in leidinggevende posities in 2025.

Medewerkers in topmanagement bestaan uit het leiderschapsteam én de leidinggevende medewerkers die direct aan hen rapporteren. Het leiderschapsteam is gedurende 2022 vormgegeven. Gedurende 2023 is het aandeel vrouwen in het leiderschapsteam niet gewijzigd. 

Deel deze pagina: