Goed bestuur en governance

Greenchoice B.V. is een structuurvennootschap. De aandelen van Greenchoice waren in 2023 in handen van Energie Concurrent B.V. (70%) en Eneco Consumenten B.V. (30%). De statutaire directie is verantwoordelijk voor het beleid. In de praktijk is deze tweehoofdige directie aangevuld met vijf directors tot een leiderschapsteam dat de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft voor het bedrijf en de verwezenlijking van de resultaten. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderneming.

Volgens de wettelijke en statutaire bepalingen neemt een bestuurder of commissaris niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk of zakelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

In onderstaande afbeelding is de governancestructuur per 31 december 2023 opgenomen. 

Deel deze pagina: