Investeringsbeleid natuurprojecten

Met onze huidige en nieuwe bosprojecten streven we ernaar een zo groot mogelijke impact te maken. Daarom houden we bij het selecteren van natuurprojecten waaraan wij bijdragen rekening met de volgende onderwerpen:

  • Duurzaamheid - Blijven de maatregelen op lange termijn intact?

  • Toegevoegde waarde - Zou er zonder het bestaan van het natuurproject meer CO₂-uitstoot zijn geweest, bijvoorbeeld door houtkap?

  • ‘Waterbedeffect’ - Worden er geen CO₂-emissies verplaatst naar een ander gebied buiten de projectgrens?

  • Lokale gemeenschap - Hebben lokale inwoners profijt van het project?

  • Biodiversiteit - Draagt het project bij aan het beschermen of uitbreiden van de soortenrijkdom?

Greenchoice kiest ervoor om minimaal 10% van het budget voor natuur in Nederland te besteden. Hier is grond en arbeid veel duurder, dus we merken dat we meer CO₂-, biodiversiteits- en sociale impact kunnen maken in het buitenland. Toch vinden we het belangrijk om ook dicht bij onze klanten betrokken te zijn bij projecten. Door klanten te inspireren met voorbeelden dichtbij, proberen we indirect net zo veel impact te maken.

Deel deze pagina: