Overheid

Als reactie op de energiecrisis was in 2023 het prijsplafond (Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023, ofwel CEK23) van de overheid van kracht. Het prijsplafond hield in dat er voor iedereen met een kleinverbruikaansluiting (zoals huishoudens, kleine bedrijven en verenigingen) maximumtarieven waren vastgesteld voor elektriciteit en gas tot een maximaal jaarlijks verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom. Energieleveranciers, waaronder Greenchoice, hebben de overheidsmaatregelen uitgevoerd.

Op Europees niveau is in 2022 een akkoord bereikt over een emissiehandelssysteem voor de CO₂-emissies van onder andere de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we vanaf 2027 CO₂-rechten moeten gaan inleveren voor het aardgas dat wij verkopen. Ook regelt dit Europese voorstel dat vanaf 2044 geen CO₂-rechten meer beschikbaar zijn binnen dit systeem. Voor Greenchoice betekent dit dus ook dat er geen of vrijwel geen aardgas meer verkocht mag worden vanaf 2044.

Deel deze pagina: