25. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

2023

2022

Diensten door derden

7.145.586

6.719.213

26. Lonen en salarissen

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het boekjaar ten laste van de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en haar geconsolideerde andere maatschappijen gekomen voor bestuurders en voormalige bestuurders een bedrag van € 1.439.482 (2022: € 1.451.886), verdeeld in een vast salaris en een variabele beloning en voor commissarissen en voormalige commissarissen een bedrag van € 190.136 (2022: € 210.842).

27. Sociale lasten en pensioenlasten

2023

2022

Sociale lasten

5.640.924

4.731.017

Pensioenlasten

2.316.682

2.011.396

7.957.606

6.742.413

Gemiddeld aantal werknemers

2023

2022

Algemeen

36

31

Financieel

57

46

Consument

190

131

Zakelijk

54

49

Energie+

76

125

IT en Data

89

79

Sourcing en Portfoliomanagement

28

24

Totaal

530

485

Meer informatie over de samenstelling van onze medewerkers is opgenomen onder hoofdstuk Sociale Fundament, paragraaf onze medewerkers.

Er werken geen werknemers buiten Nederland.

Deel deze pagina: