Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Tot de bevoegdheden van de AvA behoren onder meer het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in 2023 twee keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken zijn:

  • de vaststelling van de jaarrekening 2022 en goedkeuring voorstel tot resultaatbestemming 2022;

  • het verlenen van decharge aan het bestuur en de Raad van Commissarissen over boekjaar 2022.

Deel deze pagina: