Deelnemingen

31-12-2023

31-12-2022

Overige deelnemingen (waardering kostprijs)

Etriplus B.V. (10%)

81.550

81.550

Greenwave Sustainable Partners B.V. (15%)

-

2.222.728

Zunneweide Riessen B.V. (10%)

8.560

8.560

90.110

2.312.838

Overige deelnemingen (waardering nettovermogenswaarde)

Eteck Holding B.V. (50%)

778.187

1.019.651

Hydro Investment Projects B.V. (30%)

207.532

209.751

Face the Future B.V. (52%)

258.247

231.801

WGV Holding B.V. (50%)

7.028.551

4.586.175

WGV EOS B.V. (50%)

137.500

-

De Wieken B.V. (25%)

143.954

685.472

Goede Buren Windpark Streepland B.V. (25%)

997.233

572.125

Crowdinvesting B.V. (20%)

529.138

379.600

Green Energy Storage B.V. (30%)

-

1.800

Energy Essentials Group B.V. (20%)

215.752

61.558

Saman Groep B.V. (20%)

1.662.134

810.557

Zonneweide Schiebroek B.V. (50%)

3.074

-

Samen voor de Batterij B.V. (39%)

115.479

-

12.076.781

8.558.490

12.166.891

10.871.328

De deelnemingen Eteck Holding B.V., WGV Holding B.V., WGV EOS B.V. en Zonneweide Schiebroek B.V. classificeren zich als joint venture op grond van de samenwerkingsovereenkomst die de vennootschap heeft gesloten met de andere aandeelhouders van deze deelnemingen.

Gedurende 2023 is het 15% aandelenbelang in Greenwave Sustainable Partners B.V. verkocht. 

Vorderingen op deelnemingen

Aan Hydro Investment Projects B.V. zijn vanaf 2015 meerdere leningen verstrekt, met een hoofdsom van € 4,7 miljoen en een rente van 0,3%. De leningen worden in onderling overleg afgelost. Er zijn met betrekking tot deze leningen geen zekerheden gesteld. Gezien het feit dat de rente pas betaald wordt op het moment van aflossing van de lening, wordt de rente bij de lening bijgeschreven. De boekwaarde per eind 2023 bedraagt € 0,5 miljoen.

Aan Eteck B.V. en Eteck 2 B.V. zijn leningen verstrekt met een gezamenlijke hoofdsom van € 1 miljoen. De vorderingen op Eteck B.V. en Eteck 2 B.V. zijn achtergesteld en hiermee zijn geen aflossingsverplichtingen overeengekomen en tevens geen rente. Er zijn met betrekking tot deze leningen geen zekerheden gesteld. De boekwaarde per eind 2023 bedraagt € 0,7 miljoen.

Overige effecten

De overige effecten bestaan voor € 0,2 miljoen uit een contractueel deposito, welke niet vrij opneembaar is en een tweetal kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming.

Actieve belastinglatentie

De vordering latente vennootschapsbelasting is gevormd in verband met verrekenbare tijdelijke verschillen uit hoofde van verrekenbare verliezen.

Deze actieve belastinglatenties hebben een looptijd langer dan een jaar.

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn leningen aan partners in de energiesector en leningen aan personeelsleden opgenomen met een gezamenlijke hoofdsom van € 3,1 miljoen. De leningen dienen uiterlijk eind 2033 afgelost te worden. De overeengekomen rente van deze leningen varieert tussen 0% en 11% per jaar.

Van het openstaande bedrag per 31 december 2023 is € 8.160 kortlopend.

Deel deze pagina: