Internationale natuurprojecten

In totaal droegen we in 2023 bij aan de bescherming van ongeveer 329 duizend hectare (3.288km²) natuurgebied (peildatum 31 december 2023). Dat is in lijn met vorig jaar. Dat komt omdat gedurende 2023 de nieuwe projecten, conform plan, nog niet vanuit de voorbereidende fase naar de uitvoerende fase zijn overgegaan.

In de tabel hierna hebben we de impact data samengevat van de buitenlandse projecten. Door nieuwe investeringen die we doen richten we ons op het verder uitbreiden van onze impact bij de buitenlandse bosprojecten. Om onze impact te vergroten sloten we eind 2023 een nieuwe overeenkomst voor een project in Mongolië dat in 2024 voorbereid wordt en vanaf 2025 uitgevoerd zal worden. Gedurende 2024 zetten we met onze partner Wetlands International in op een verdere uitbreiding van buitenlandse veen- en mangroveprojecten.

Indicator

2023

2022

Oppervlakte bos beschermd en hersteld (ha)

328.789

327.165

Hectare gericht op duurzame landbouw

36.842

36.846

Bomen geplant

706.418

769.734

Hectare aangeplant gebied

368

332

Hectare herbebost gebied

604

593

Bedreigde diersoorten volgens IUCN, die met bosprojecten beschermd worden

133

136

Trainingen gegeven over duurzame landbouw

8

9

Deelnemers in trainingen

938

531

Waterputten hersteld

-

2

Banen gecreëerd en behouden

402

504

Indirecte banen gesteund

2.562

498

Personen die direct gebruik maken van het bos-ecosysteem

200.153

153.864

Geïnvesteerd bedrag in lokale infrastructuur (US dollar)

67.603

89.603

Waarom mangroven?

Mangroven behoren tot de meest productieve en waardevolle ecosystemen op aarde. Ze voorzien miljoenen mensen van voedsel, beschermen de kustlijn en slaan enorme hoeveelheden koolstof op. Als kraamkamers van de zee bieden ze een cruciale habitat voor soorten dieren, zoals rifvissen, zeekoeien, zeeschildpadden en miljoenen trekvogels. Toch zijn maar liefst 67% van de originele mangroven in de wereld verloren gegaan of zwaar aangetast. De huidige ontbossingspercentages zijn drie tot vijf keer hoger dan die van bossen op land. Ook de CO₂ opslag is hoger dan van bossen op land.  

Een voorbeeld is het project in Guinee-Bissau. We verwachten daar 2.500 hectare mangroven te herstellen, waarmee we helpen CO₂  op te slaan in de bodem en in de levende biomassa. In 2023 hebben we daarvan al ruim 2.000 hectare kunnen realiseren. Naast de milieu-impact draagt dit project bij aan een duurzaam levensonderhoud voor de lokale gemeenschap.

Er zijn 10 spaar- en kredietgroepen ondersteund voor het behoud van mangroves, waar 250 vrouwen en hun huishoudens rechtstreeks van profiteren (naar schatting in totaal 1.250 mensen). Deze groepen stellen vrouwen in staat te sparen en te investeren in alternatieve economische activiteiten en in acties voor het herstel van de mangroven. Verder werden er spontaan 10 extra groepen gecreëerd, die in 2023 zijn ondersteund door middel van training en uitrusting.

Hiernaast zijn er in geselecteerde actieve rijstvelden in vier dorpen in de Cacheu-regio dijken hersteld, ten behoeve van ongeveer 107 huishoudens (535 mensen). De gemeenschappen hebben afgesproken geen nieuwe rijstvelden aan te leggen in hoogwaardige mangrovegebieden en zich te vestigen in de herstelde gebieden.

Verder is geïnvesteerd in kennisdeling op nationaal niveau in Guinee-Bissau. Experts van Wetlands International hebben een training gegeven aan de leden van het nationale mangroveplatform (PLANTA), om ecologisch mangroveherstel (EMR) te implementeren. PLANTA ontwikkelt actief een nationale strategie voor mangroveherstel met behulp van EMR-principes. Er is een mangrovewet opgesteld om het gebruik en het beheer van de mangroven in het land te reguleren.

Deel deze pagina: