Energietransitie voor en van iedereen

Samen met onze klanten en partners bouwen we aan een energietransitie die niet alleen vóór iedereen, maar ook van iedereen is. Dit doen we door klanten de mogelijkheid te bieden om mee te investeren, onder andere door middel van crowdfundig. Daarnaast werken we samen met energiecoöperaties om ook klanten zonder een eigen dak de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de energietransitie. Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die de handen ineenslaan door gezamenlijk te investeren in de opwekking van wind- of zonnestroom. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor andere investeringen in de lokale gemeenschap.

Energiecoöperaties bieden wij jaarlijks een financiële bijdrage voor ieder huishouden of bedrijf dat via hen klant is bij Greenchoice. Dit is een belangrijke geldstroom voor de coöperaties. We steunen de belangen van energiecoöperaties door onze support via Energie Samen, de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven.

In totaal namen we in 2023 energie af van 442 projecten (2022: 377 projecten) via coöperaties en VvE’s. Onze klanten investeren ook in eigen zonnepanelen. Eind 2023 hadden 286.451 klanten (2022 205.020 klanten) een aansluiting om opgewekte stroom van hun zonnepanelen terug te leveren. Hieronder vallen ook klanten die zijn aangesloten bij coöperaties en VvE's. 

In 2023 was onze doelstelling om het aantal opwekprojecten via coöperaties en VvE's met 10% te verhogen. Deze doelstelling hebben we behaald ondanks dat er in 2023 sprake was van een duidelijke rem op de ontwikkeling van nieuwe projecten bij coöperaties en VvE’s. Dit was het gevolg van de door de overheid lage vastgestelde tarieven onder de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) in combinatie met gestegen prijzen en rentes. Netcongestie speelde ook een rol.

Deel deze pagina: