Risicobereidheid

Het leiderschapsteam bepaalt en evalueert de risicobereidheid per risico. Hieronder verstaan we de mate waarin we bereid zijn om bepaalde risico’s te accepteren bij het nastreven van onze doelen. Maandelijks evalueren en documenteren we per risico de mitigerende maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat we blijven aansluiten bij onze risicobereidheid.

Rondom fraude en compliance is onze risicobereidheid laag. We hebben interne beheersingsmaatregelen opgezet om fraude en fouten te voorkomen. Zo zijn er per medewerker en afhankelijk van de medewerker in de organisatorische hiërarchie toegang en rechten toegekend. Daarnaast is er binnen de teams sprake van het vier-ogenprincipe en is er functiescheiding aangebracht. Bij duidelijke aanwijzingen van interne fraude, compliance issues of bij externe fraude wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld. Indien het verplicht is om de toezichthouders op de hoogte te stellen, maakt de Compliance Officer een melding aan namens de directie. Vervolgacties worden gedefinieerd en uitgevoerd door de verantwoordelijke manager, ondersteund door afdeling Risk.

Deel deze pagina: