Energiearmoede en mensgericht incasseren

We zien mensgerichte incasso als onderdeel van de visie van Greenchoice op duurzaamheid. Duurzaamheid gaat bij ons niet alleen over het milieu. Het gaat ook over samen. We willen onze klanten graag helpen bij het verlagen van de energierekening of bijstaan als iemand toch in de betalingsproblemen komt.

Energiearmoede

Als gevolg van de energiecrisis, waardoor het aantal energiearme huishoudens toenam, is er om ons heen meer aandacht voor energiearmoede. Voor ons was het bestrijden van energiearmoede al jaren een belangrijk onderwerp. Er is sprake van energiearmoede als een huishouden een energierekening heeft die te hoog is voor hun inkomen. We helpen klanten om te besparen op hun energieverbruik en zoeken met klanten naar oplossingen rekening houdend met hun financiële situatie. We werken samen met partners om energiearmoede te bestrijden. Zo zijn we vaste partner in werkgroepen vanuit Energie Nederland. Daarnaast is Greenchoice lid van de Schuldeiserscoalitie.

Om klanten inzicht te bieden in de stappen die ze zelf kunnen zetten en welke hulp ze kunnen inschakelen hebben we in samenwerking met Geldfit (Stichting NSR), SchuldenlabNL en enkele energieleveranciers een energieroute opgezet. Daarnaast zijn we één van de initiatiefnemers van het Tijdelijk Noodfonds Energie (new window). Dat is opgezet om energiearmoede in Nederland te bestrijden. Sinds begin 2023 is het Noodfonds operationeel, met aanvullende financiële steun vanuit de overheid.

Daarnaast richtten wij ons op het betaalbaar houden van energie. We konden gedurende 2023 weer vaste contracten aanbieden aan klanten die zekerheid willen over hun energietarieven. Door zorgvuldige inkoop van groene stroom en gas zorgen we voor redelijke tarieven, zo blijkt ook uit onderzoek door de ACM, en konden we de variabele tarieven van onze klanten mee laten dalen met de dalende groothandelsprijzen.

Mensgerichte incasso

Mensgerichte incasso is een manier van incasseren "zoals je zelf als mens ook behandeld zou willen worden op het moment dat er redenen zijn waardoor betalingsproblemen zijn ontstaan". We proberen er het maximale aan te doen om op verschillende manieren in contact te komen met klanten. Contact blijkt namelijk vaak de sleutel tot een oplossing. Die oplossing is per mens anders. We zien incasso als een kosteloze service gezien het leveren van energie een primaire levensbehoefte is. We rekenen aan onze klanten dan ook geen incassokosten door, zolang we nog energie leveren. Met incassopartners zoeken we naar manieren om het rekenen van incassokosten zoveel mogelijk te beperken.

Naast onze inspanningen om onze eigen klanten zo goed mogelijk te helpen leveren we ook een actieve bijdrage aan de verbetering van het schuldenlandschap in Nederland. Zo zijn we ontwikkelpartner voor het opstellen van een Leidraad Sociale Incasso en startten we in 2023 een pilotproject in samenwerking met Faircasso voor incasso zonder kosten.

Om onze aanpak te beoordelen en verbeterkansen in kaart te brengen namen we deel aan een onderzoek van Purpose dat werd uitgevoerd in opdracht van Energie Nederland. De Meetlat Sociale Incasso die voor dit onderzoek werd gebruikt liet zien dat we een koploper zijn. De meetmethode brengt ook de verbeterpunten in kaart. We gaan daar graag mee aan de slag om in de toekomst nog beter invulling te geven aan dit thema.

Deel deze pagina: