Scope

Onze verslaggeving rondom duurzaamheid ziet toe op de geconsolideerde activiteiten van de Greenchoice Groep. De algemene scope is gelijk aan de consolidatiekring van het financiële verslag. Minderheidsbelangen worden niet betrokken in de niet-financiële informatie. Voor overnames, fusies en desinvesteringen geldt dat de niet-financiële informatie wordt opgenomen voor de periode gelijk aan de periode waarvoor zij in de financiële consolidatie worden betrokken. Data vanuit de up- en downstream waardeketen zijn nog niet betrokken in dit verslag.

We rapporteren voornamelijk over de onderwerpen die als materieel zijn aangemerkt. Hoe de materiële thema’s zijn bepaald, lees je in de paragraaf Selectie materiële thema’s. Een nadere toelichting van de scope van de materiële thema’s is opgenomen in de relevante onderdelen van het verslag. Een totaaloverzicht van de onderwerpen waarover we rapporteren en waar je deze terugvindt in het verslag is opgenomen in de GRI Content index.

Deel deze pagina: