Voorzieningen

49. Voorzieningen

Latente belasting-verplichtingen

Overige voorzieningen

Totaal

Stand per 1 januari 2023

2.976.314

954.180

3.930.494

Dotatie

202.314

4.769.379

4.971.693

Onttrekking

-748.199

-173.020

-921.219

Stand per 31 december 2023

2.430.429

5.550.539

7.980.968

De voorzieningen worden toegelicht onder noot 12 en 13. 

Deel deze pagina: