Natuur versterken

We dragen bij aan bos- en natuurprojecten in Nederland en in het buitenland en zorgen ervoor dat de verwachte CO₂-impact van de natuurprojecten waarin we investeren gelijk is aan de CO₂-footprint van het aardgas dat we leveren (zie hoofdstuk Klimaatmitigatie). Daarnaast dragen we bij aan biodiversiteit, het behoud van natuur en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen.

Deel deze pagina: