Bijlage A – Duurzaamheidsverslaggeving

In dit geïntegreerde jaarverslag rapporteren we over zowel onze financiële als onze niet-financiële prestaties in relatie tot onze strategie en doelstellingen. Lees meer over Bijlage A – Duurzaamheidsverslaggeving .

Verslaggevingsprincipes

Ten grondslag aan dit rapport liggen de principes van geïntegreerd denken en sturen op lange termijn waardecreatie. Lees meer over Verslaggevingsprincipes .

Scope

Onze verslaggeving rondom duurzaamheid ziet toe op de geconsolideerde activiteiten van de Greenchoice Groep. De algemene scope is gelijk aan de consolidatiekring van het financiële verslag. Lees meer over Scope .

Controle door een externe accountant

We hechten veel waarde aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de rapportage: naast de controles die we intern hebben uitgevoerd, hebben we de indicatoren die betrekking hebben op de materiële thema’s laten beoordelen door een externe accountant. Lees meer over Controle door een externe accountant .

Onze stakeholders

Mensen of groepen die worden beïnvloed door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie zien we als onze stakeholders. Lees meer over Onze stakeholders .

Selectie materiële thema’s

We doen in dit rapport verslag over thema’s waar wij als organisatie een toegevoegde waarde kunnen leveren én die voor onze klanten en andere stakeholders van belang zijn. Lees meer over Selectie materiële thema’s .

CSRD

Vanaf 2023 bereiden we ons voor op de nieuwe richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving die door de Europese Unie is vastgesteld. Lees meer over CSRD .