Bericht van het bestuur

Met de komst van de lente 2023 kwam het einde van de energiecrisis in zicht. Een opluchting voor onze klanten en een welkome ontwikkeling voor ons bedrijf. Dankzij de ongekende inzet van onze medewerkers behaalden we uitstekende resultaten en zetten we grote stappen richting een ‘platformorganisatie’. We werkten ook aan nieuwe inspirerende natuurprojecten. We gingen in gesprek met Algemeen directeur Coen de Ruiter en Financieel directeur Martin van Sleeuwen over het dynamische jaar.

Hoe kijken jullie terug op het jaar 2023?

Martin: “Het was financieel een heel sterk jaar, ondanks een turbulente start. Het was best spannend of het wel of geen koude winter zou worden. Toen bleek dat het bij een milde winter bleef, kwam het einde van de energiecrisis in zicht. Vanaf april zag je een trend van dalende energieprijzen. Dat zorgde voor meer rust in de markt, maar ook in ons bedrijf.”

Coen: “We hebben in deze periode ook belangrijke strategische keuzes gemaakt. Zo besloten we om vanaf april weer vaste contracten aan te bieden, omdat veel van onze klanten behoefte hadden aan zekerheid. Eerst voorzichtig voor een periode van een half tot driekwart jaar, en vanaf de zomer ook weer voor langere periodes. We besloten vaker de tarieven van onze variabele contracten aan te passen, waardoor we de dalende energieprijzen sneller konden doorgeven aan onze klanten. Die keuzes waren heel belangrijk voor het verlagen van de rekening van onze klanten en voor de groei van ons klantenbestand.”

Naast energiecontracten worden ook andere producten steeds prominenter binnen de strategie. Hoe heeft de vraag naar duurzame energieoplossingen zich ontwikkeld?

Coen: “We constateerden aanzienlijke verschillen in de ontwikkeling van de vraag tussen consumenten en zakelijke klanten. In april kwamen allerlei ontwikkelingen samen. Energie werd goedkoper en lenen werd duurder. Er was ook veel onduidelijkheid over de toekomst van de salderingsregeling. De consument zat met veel vragen: is het nog wel slim om zonnepanelen aan te schaffen? Verdien ik mijn investering nog wel terug? Moet ik straks bijbetalen? 

Wij zien zonnepanelen, net als andere verduurzamingsproducten, nog steeds als een uitstekende investering en van cruciaal belang zijn voor de energietransitie. Het is aan ons om mensen te enthousiasmeren voor verduurzaming en klanten te helpen en het vertrouwen te geven om daarin stappen te zetten.

Aan de zakelijke kant neemt de animo voor duurzamere oplossingen daarentegen snel toe. Het is duidelijk dat we met Greenchoice Integrated Solutions op het goede spoor zitten. Juist omdat we voor een geïntegreerd pakket aan oplossingen gekozen hebben, binden we zakelijke klanten aan ons. Het realiseren van laad- of opslagmogelijkheden vergt een flinke investering, maar daar tegenover staat een aantrekkelijk afnamecontract. Deze combinatie is voor veel bedrijven doorslaggevend in de keuze om te investeren in verduurzaming. Tegelijkertijd komen deze contracten ons regelbaar vermogen ten goede. Een win-winsituatie die bovendien een substantiële bijdrage levert aan de energietransitie.”

De strategie staat in het teken van duurzame ontwikkeling op zowel ecologisch, sociaal als economisch gebied. Hoe droegen strategische keuzes in 2023 bij aan duurzame ontwikkeling?

Coen: “Eén van de voornaamste bijdragen die wij kunnen leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem, is het versneld toewerken naar de verduurzaming van de sector. Een belangrijke stap was onze overname van alle Power Purchase Agreements (PPAs) van De Vrije Energie Producent. We zijn niet alleen blij dat we dankzij de overname het aantal aansluitingen van producenten van wind- en zonne-energie met 10% konden uitbreiden, maar ook dat we de energieproducenten leveringszekerheid konden bieden. Deze aansluitingen zijn van groot belang voor de energietransitie.

We kijken breder dan alleen groene stroom en bosgecompenseerd gas om de CO₂-uitstoot terug te dringen. We investeren dichtbij en ver weg om de leefomgeving te verbeteren. Dat doen we door de biodiversiteit te beschermen en te versterken en door het behoud van natuurlijke omgevingen die van economisch belang zijn voor lokale gemeenschappen. We zijn onder andere actief in Guinee-Bissau. In samenwerking met Wetlands International werkten we ook in 2023 aan het herstel van mangroven, waardoor er weer koolstof kan worden opgeslagen. We leveren hiermee ook een positieve bijdrage aan de biodiversiteit en we ontwikkelen nieuwe duurzamere vormen van levensonderhoud.”

Greenchoice maakt de overstap van energieleverancier naar een geïntegreerd platformbedrijf. Hoe bereiden jullie de organisatie hierop voor?

Martin: “We ontwikkelen ons naar een platformorganisatie om klanten veel breder te gaan helpen met verduurzamen dan alleen met het leveren van groene stroom en aardgas in combinatie met natuurprojecten en het realiseren van zonneprojecten. Als platformbedrijf krijgen we te maken met andere en complexere klantvragen. In 2023 hebben we geïnvesteerd in mensen en systemen, want we willen een persoonlijk en passend aanbod kunnen blijven bieden.

Het platform heeft ook als doel om consumenten te ontzorgen bij het maken van duurzamere keuzes. We hebben al zonnepanelen en warmtepompen en via living-lab constructies en pilots doen we onderzoek naar dynamische prijscontracten, thuisbatterijen en een Home Energy Management System (HEMS). Onze klanten moet erop kunnen vertrouwen dat zij dankzij Greenchoice een maximale bijdrage leveren aan de energietransitie en tegelijkertijd financiële voordelen halen uit ons geïntegreerde aanbod. We zijn druk bezig om dit aan de achterkant zo goed en zo foutloos mogelijk in te regelen.”

Jullie hebben ervoor gekozen om deel te nemen aan deze pilots en experimenten. Wat hebben jullie hiervan geleerd?

Coen: “Je ondervindt onder andere hoe belangrijk een persoonlijk en passend aanbod is. Je ziet bijvoorbeeld dat een dynamisch energiecontract met name interessant is als je veel energie afneemt, zelf energie opwekt en teruglevert en, heel belangrijk, je consumptiegedrag kunt aanpassen.”

Martin: “Je moet je er nu nog echt op instellen. Dat je niet 's avonds je auto oplaadt, maar de volgende dag, als je toch thuiswerkt. En niet 's ochtends, maar pas na 12 uur 's middags. Met slimme software kan dit straks ook automatisch en op afstand worden geregeld. Het idee is dat meerdere producten en diensten optimaal met elkaar samenwerken, zodat we energie verbruiken op het moment dat die beschikbaar is. Zo kan het energiesysteem te allen tijde worden voorzien van groene stroom, die zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. Dat vergt wel een investering van consumenten. Daarom is bewustwording van de werking en de voordelen van deze oplossingen van groot belang.”

Op welk vlak zijn het afgelopen jaar de grootste stappen gezet?

Martin: “Er zijn enorme stappen gezet in onbalans- en shapingmanagement en (intraday)handelsmogelijkheden. We zijn steeds beter in staat om de opbrengst en afname van groene stroom te voorspellen en in te spelen op pieken en dalen in de energievraag. Onze investeringen in energie opslagsystemen spelen hierin een grote rol. Aan het einde van 2023 hebben we een nieuw investeringsbesluit voor een 20 megawatt batterij genomen. Door onze opslagcapaciteit verder uit te breiden kunnen we niet alleen effectiever handelen, maar zijn we ook in staat om overschotten aan groene stroom op het ene moment in een batterij op te slaan en op een ander moment weer aan te bieden.

Ook KiesZon maakte een heel mooie sprong qua realisatie van nieuwe zonnestroominstallaties in 2023 ten opzichte van 2022, ondanks uitdagende omstandigheden zoals hoge rentes en netcongestie. In een krimpende markt zijn wij juist gegroeid. Dat biedt een uitstekende uitgangspositie om de komende jaren nog meer mooie projecten te realiseren.”

Coen: “Onze ‘funnel’ met innovaties en klantprojecten zit veel voller dan een jaar geleden, dat biedt vertrouwen. Deze successen zijn het directe resultaat van de toewijding van al onze medewerkers. Zij hebben de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt. De motivatie waarmee alle collega’s bezig zijn om onze klantgerichte dienstverlening te handhaven en tegelijkertijd nieuwe oplossingen te ontwikkelen vind ik ongekend. Dat zien we gelukkig ook terug in erkenning van klanten in diverse onderzoeken. En in de forse groei van het aantal klanten, zowel zakelijk als particulier.”

Wat staat er op de agenda in 2024?

Martin: “We willen dit jaar versneld toewerken naar een platformorganisatie. Het zijn intensieve jaren geweest, met veel overheidsmaatregelen die we moesten toepassen. Dat heeft voor vertraging gezorgd. We hebben inmiddels weer meer ruimte om nieuwe dingen te proberen en toe te werken naar een innovatief aanbod. Dat is de focus voor dit jaar.”

Coen: “Als we naar onze eigen bijdrage aan verduurzaming kijken, staat er ook veel te gebeuren. Zo gaan we van start met ons natuurinvesteringsprogramma Natuur voor Morgen, een initiatief waarmee wij, in samenspel met onze klanten, bijdragen aan een sterkere natuur. Daarnaast werken we aan onze lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen. Met dezelfde inzet waarmee we onze klanten helpen duurzamere keuzes te maken, faciliteren we dus het maken van duurzamere keuzes binnen onze organisatie.”

Rotterdam, 14 juni 2024

Coen de Ruiter, Algemeen directeur

Martin van Sleeuwen, Financieel directeur

Deel deze pagina: