CSRD

Vanaf 2023 bereiden we ons voor op de nieuwe richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving die door de Europese Unie is vastgesteld. Op grond van deze richtlijn, genaamd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), moet Greenchoice in 2026 over het verslagjaar 2025 volgens deze normen rapporteren. De uitwerking van de normen is opgenomen in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

De richtlijn heeft als doel de vergelijkbaarheid en transparantie van duurzaamheidsprestaties te bevorderen. De dubbele materialiteitsanalyse die werd uitgevoerd in 2023 (op hoofdlijnen beschreven in de vorige paragraaf) is onderdeel van onze voorbereiding. Deze analyse is bedoeld om vast te stellen welke onderwerpen op het gebied van duurzaamheid de grootste impact hebben op de onderneming en het meest van belang zijn voor de stakeholders in de waardeketen van de onderneming. De analyse vormt ook de basis voor de thema's waarover we in volgende verslagen rapporteren en de rapportagevereisten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hebben we in 2023 een start gemaakt met het in kaart brengen van de mate waarin we aan de vereisten van de standaarden kunnen voldoen. Verdere opvolging en implementatie zal in 2024 plaatsvinden. 

Deel deze pagina: