13. Overige voorzieningen

Onder de overige voorzieningen vallen de voorziening lange termijn bonussen, de voorziening verlieslatende contracten en de voorziening overige deelnemingen.

De voorziening lange termijn bonussen bedraagt eind 2023 € 0,8 miljoen (2022: € 0,8 miljoen).
De voorziening verlieslatende contracten betreft een voorziening van verlieslatende inkoopcontracten en bedraagt eind 2023 € 4,7 miljoen (2022: € nihil).
De voorziening overige deelnemingen betreft een voorziening voor de deelneming in Green Energy Storage B.V. en bedraagt eind 2023 € 37.932 (2022: € nihil).

€ 3,7 miljoen heeft een looptijd van korter dan 1 jaar.

Deel deze pagina: