Ons systeem van risicomanagement

Greenchoice vindt het belangrijk dat er een bedrijfscultuur heerst waarin iedereen risicobewust is. Er heerst een cultuur van transparantie en openheid. Binnen de organisatie zijn toezichthouders aangewezen die rapporteren over risico’s op basis van vastgestelde indicatoren en kritische zorgen kenbaar kunnen maken. Daarnaast is er een algemeen e-mailadres waar gesignaleerde risico’s en zorgen vanuit de organisatie worden gemeld.

Het leiderschapsteam van Greenchoice heeft strategische, operationele, rapportage en compliance risico’s gedefinieerd. Risico’s op het gebied van klimaatverandering en wet- en regelgeving over duurzaamheid horen hier ook bij. Maandelijks worden de uitkomsten in een heatmap gerapporteerd aan het leiderschapsteam. Het leiderschapsteam evalueert de risicomatrix en onderneemt waar nodig actie. Op deze manier hebben we een feedbackloop van risicobeheersing gecreëerd tussen alle lagen van de organisatie.

Deel deze pagina: