Case: Zonnepark Hazenwinkel

Van uitstoot van
geur, geluid en gassen
naar productie
van groene stroom

Waar tot een paar jaar geleden varkens gehouden werden, wordt voortaan tussen het groen zonne-energie opgewekt. In het Brabantse Mierlo geven de familie Verhoeven en KiesZon het familiebedrijf een nieuwe toekomst.

De varkenshouderij was al meerdere generaties in de familie. Hoewel er vergevorderde plannen waren voor uitbreiding, besloot de familie toch te stoppen met het bedrijf. Die beslissing werd vooral ingegeven door de veranderende tijdsgeest, waarin anders naar voedselproductie en boerenbedrijven gekeken wordt. Toen de Saneringsregeling varkenshouderij voorbijkwam, besloot de familie een hele nieuwe koers te gaan varen. Op hun grond komt een zonnepark, helemaal zoals zij dat willen. Met veel aandacht voor groen en educatie.

Drie jaar lang doen Paul en zijn broer Bob alles zelf. Onderzoek, vergunningen aanvragen, gesprekken met Prorail, het waterschap, de gemeente, Tennet en omwonenden. Ze regelen de aansluiting op het energienet van Enexis en zetten een aanbesteding uit voor de bouw van het zonnepark. Waar nodig huren ze externe expertise in.

Maar als de rente én de prijzen voor panelen stijgen, hebben ze hulp nodig. Ze gaan een samenwerking aan met KiesZon. KiesZon wordt mede-aandeelhouder en regelt de financiering en het energiecontract. Daarnaast is Energiecoöperatie Morgen Groene Energie bij het project betrokken om inwoners uit de omgeving te laten deelnemen in het zonnepark. Dat past bij de ambitie van Greenchoice om duurzame keuzes dichterbij te brengen.

“De samenwerking met KiesZon is op basis van vertrouwen. En dat vertrouwen hebben ze waargemaakt. Zij hebben voor ons de beste deal qua financiering en energiecontract eruit gehaald, dat hadden we niet zelf kunnen doen.”

Voor de familie Verhoeven draait het niet om enkel stroom opwekken, er is ook veel aandacht voor natuur. Paul en Bob maakten in samenwerking met een adviesbureau een landschap- en natuurplan. Om het terrein wordt struweel geplant. Mooi voor wandelaars en fietsers, maar het biedt ook plek voor vogels en andere dieren. Op het terrein komen bloem- en grasrijke weiden, die zijn aantrekkelijk voor insecten en worden straks beheerd met schapen.

Educatie speelt ook een rol. Aan de rand van het terrein komt een uitkijkheuvel met informatieborden waar men over het zonnepark kan uitkijken. De familie en KiesZon zullen rondleidingen gaan geven aan scholen.

De 29.088 zonnepanelen zullen jaarlijks 16.350.000 kWh groene stroom produceren. Zonnepark Hazenwinkel is vanaf de zomer van 2024 operationeel.

Deel deze pagina: