Interne meldingen integriteit en compliance

Binnen onze organisatie streven we naar een cultuur waarin collega’s elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Medewerkers kunnen voor vragen of advies over veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden contact opnemen met onze preventiemedewerker. Bij ervaren of geconstateerd ongewenst gedrag gaan medewerkers met een collega of vertrouwenspersoon in gesprek. Als bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt of als de aangeklaagde na een periode van verbetering toch weer ongewenst gedrag vertoont, kan de medewerker een officiële melding indienen via de Klokkenluidersregeling. Er zijn in 2023 18 meldingen gedaan bij de vertrouwenspersoon.

Daarnaast biedt Greenchoice haar medewerkers de mogelijkheid om al dan niet vertrouwelijk melding te doen via de Klokkenluidersregeling. In 2023 zijn er geen integriteitsmeldingen gedaan bij de Compliance Officer (al dan niet via de Klokkenluidersregeling). Gedurende 2023 is de Klokkenluidersregeling geactualiseerd. Per februari 2024 is de nieuwe Speak Up procedure in werking getreden.

Deel deze pagina: