Bijdrage aan Sustainable Development Goals

In 2015 heeft Nederland zich samen met 194 andere landen gecommitteerd aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een ambitieuze ontwikkelingsagenda tot 2030, met zeventien globale doelstellingen. De SDG’s worden veelvuldig gebruikt om de prestaties van overheden, organisaties, bedrijven en burgers ten aanzien van deze ontwikkelingsdoelen te monitoren en te beoordelen.

Door waarde te creëren voor onze stakeholders dragen we bij aan de SDG’s. We hebben vijf SDG’s (SDG 7, 11, 13, 15 en 17) geïdentificeerd als meest relevant voor Greenchoice. Wij geloven dat we met onze kernprocessen en -activiteiten het meest bijdragen aan deze doelen.

Deel deze pagina: