Onze stakeholders

Mensen of groepen die worden beïnvloed door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie zien we als onze stakeholders. Greenchoice monitort jaarlijks wie haar stakeholders zijn en onderhoudt actief contact met hen, direct danwel via specialisten die een stakeholdergroep vertegenwoordigen. Wij geloven in luisteren, informeren en elkaar ontmoeten. Zo weten we beter wat de verwachtingen zijn van stakeholders ten aanzien van onze acties. Door in gesprek te zijn, blijven we ook op de hoogte van relevante en actuele ontwikkelingen.

Onze stakeholders worden geïdentificeerd op basis van hun invloed op Greenchoice en omgekeerd de mate waarin Greenchoice hen beïnvloedt. In de volgende tabel zijn de belangrijkste stakeholders opgenomen, inclusief de betrokkenheid over en weer en de meest relevante onderwerpen gedurende 2023. 

Stakeholder

Onze betrokkenheid (incl. frequentie)

Onderwerpen 2023

Klanten (consument,

Klantenservice (dagelijks)

Klantreis

zakelijk en producenten)

Nieuwsbrieven (periodiek)

Dataprivacy

Sociale media (dagelijks)

Bespaarcampagne

Klanttevredenheidsonderzoek (periodiek)

Klantgerichtheid

Website (continu te raadplegen)

Bereikbaarheid klantenservice

Accountmanager (dagelijks)

Energiebespaaradvies

Klantpanel Greenvoice (periodiek)

Dienstverlening en loyaliteit

Medewerkers

Ondernemingsraad (periodiek)

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Greenshow (één keer per kwartaal)

Strategie

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

Wijziging organisatiestructuur

Intranet (continu te raadplegen)

Week van de werkstress

Personeelshandboek (continu te raadplegen)

Vitaliteitsweek

Medewerkerstevredenheidonderzoek

Beloningsbeleid

(jaarlijks, periodiek geselecteerde

Visie op topwerkgeverschap

onderwerpen)

Leiderschapsprogramma

Energiecoöperaties

Webinar (jaarlijks)

Ontwikkelingen energiemarkt

Nieuwsbrieven (periodiek)

Nieuwe Energiewet

Enquête (jaarlijks)

Evenementen (periodiek)

Aandeelhouders

Periodieke aandeelhoudersvergaderingen

Strategie

(periodiek)

Performance

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

Risico’s en kansen

Partners en samenwerkingen

Overleg (periodiek)

Strategische samenwerking

Evenementen (periodiek)

Ontwikkelingen energiemarkt

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

Maatschappij

Overleg NGO’s (periodiek)

Sociaal incassobeleid

Overleg brancheverenigingen (periodiek)

Energiearmoede

Overheidsmaatregelen

Financiers

Geïntegreerd jaarverslag (jaarlijks)

Periodieke convenantenrapportage

Overleg (periodiek)

Overheidsinstanties en lokale autoriteiten

Continue dialoog (periodiek)
ACM afstemming (periodiek)

Prijsplafond energie

Brandbrief 'stop fossiele subsidies'

Onderzoek van de ACM naar de prijzen van
deze energieleveranciers in het eerste
kwartaal van 2023

Deel deze pagina: