Decentrale energietransitie en participatie

Natuurlijk vinden we dat grote windparken op zee nodig zijn. Voor onszelf zien we echter een belangrijke rol weggelegd in het stimuleren van de decentrale energietransitie. Hierin is de energieproductie verspreid, dicht bij de gebruiker en grotendeels in eigendom van de gemeenschap. Dit vinden wij belangrijk voor een duurzaam energiesysteem en wel om de volgende redenen.

  • Leveringszekerheid: de afhankelijkheid van enkele grote energiebronnen vermindert, waardoor het energiesysteem beter bestand is tegen de uitval van productie.

  • Financiële weerbaarheid: door eigen productie zijn eindgebruikers beter beschermd tegen prijsschokken in de energiemarkt. Daardoor kan energiearmoede verminderen.

  • Sociale weerbaarheid: de decentrale energietransitie kan meer lokale banen opleveren. Lokale gemeenschappen hebben meer zeggenschap over hun eigen energievoorziening.

  • Het bewustzijn en de inventiviteit met betrekking tot het eigen energieverbruik wordt groter bij eindgebruikers.

Deel deze pagina: