Structuur en cultuur

Voor de realisatie van onze strategie is het van belang dat de organisatie toekomstbestendig wordt ingericht. Gedurende 2023 werden de consumenten activiteiten van KiesZon overgebracht van het domein Energie+ naar het domein Consument. Op die manier kunnen we consumenten van begin tot eind helpen vanuit één domein.

We vinden het ook van belang dat de cultuur bijdraagt aan het verwezenlijken van onze strategie en aan het werkgeluk van onze medewerkers. Gedurende 2023 brachten we de huidige en gewenste situatie in kaart door middel van een cultuurwaardenonderzoek. Op basis van de uitkomsten formuleren we doelstellingen voor 2024 en 2025.

Deel deze pagina: