Strategie

We geven invulling aan onze missie door de volgende drie strategische pijlers:

  • Als energieleverancier te focussen op de decentrale energietransitie en mogelijk te maken dat onze klanten en omwonenden kunnen participeren in projecten.

  • Voortdurend stappen te zetten om het energiesysteem op ieder moment van de dag te voorzien van 100% groene stroom (‘Altijd Groen’ noemen wij dat), zodat Nederland steeds minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen.

  • Ons te ontwikkelen naar een platformorganisatie. Hiermee willen we onze klanten veel breder gaan helpen met verduurzamen dan alleen met het leveren van groene stroom en aardgas in combinatie met bosprojecten en het realiseren van zonneprojecten.

Deze drie onderdelen lichten we hieronder verder toe.


Deel deze pagina: