Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2023

Personeelskosten

2023

2022

Lonen en salarissen

28.652.837

24.405.558

Sociale lasten en pensioenlasten

6.147.385

4.964.278

Overige personeelsbeloningen

7.909.554

7.545.329

42.709.776

36.915.165

Doorbelaste personeelskosten

-11.473.374

-352.500

31.236.402

36.562.665

In de overige personeelsbeloningen is € 4,9 miljoen (2022: € 5,3 miljoen) aan kosten voor inhuur derden en uitbesteed werk opgenomen.

Gemiddeld aantal werknemers

2023

2022

Algemeen

32

31

Financieel

54

46

Consument

176

131

Zakelijk

54

49

IT en Data

85

79

Sourcing en Portfoliomanagement

28

24

Totaal

429

360

Er werken geen werknemers buiten Nederland.

53. Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

2023

2022

Greenchoice Hartelkanaal B.V.

2.123.125

266.206

Hartel2 B.V.

561.114

99.381

Qurrent Renewable Energy B.V.

29.239

-253.147

Energie Transitie Groep N.V.

-2.320.932

4.287.258

International Solar B.V.

-1.198.628

2.526.366

Greenchoice Integrated Solutions B.V.

-16.542

-

Greenchoice EOS B.V.

264.838

-

Eteck Holding B.V.

-241.464

-344.843

Hydro Investment Projects B.V.

-2.219

-4.751

Face the Future B.V.

26.446

29.318

Goede Buren Windpark Streepland B.V.

425.108

-

WGV Holding B.V.

2.292.376

-

De Wieken B.V.

143.952

685.470

Crowdinvesting B.V.

149.538

191.807

Energy Essentials Group B.V.

154.194

-19.791

Saman Groep B.V.

851.577

136.213

Green Energy Storage B.V.

-39.732

-

3.201.990

7.599.487

Rotterdam, 14 juni 2024

Greenchoice B.V.
C.E. de Ruiter
Bestuurder Greenchoice B.V.M.J.W. van Sleeuwen
Bestuurder Greenchoice B.V.


Ondertekening commissarissen:
J.G.T.M. van Niersen
Voorzitter Raad van Commissarissen
J. van der Velde
Lid Raad van Commissarissen
N.P. de Jong
Lid Raad van CommissarissenM.B. Rexwinkel
Lid Raad van Commissarissen
B.E.M. Zuiderwijk
Lid Raad van Commissarissen

De Algemene Vergadering heeft de opgemaakte jaarrekening vastgesteld op 28 juni 2024.

Deel deze pagina: