Ecosysteem

We geloven dat het betrekken van leveranciers en klanten bij onze activiteiten en projecten leidt tot meer draagvlak voor de energietransitie. We werken graag samen met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. Om stappen te blijven zetten, bewegen we toe naar een platformorganisatie waar we samenwerken met externe specialisten. We onderschrijven het belang van wederzijdse integriteit en transparantie in de omgang met zakenpartners. Dit komt onder andere tot uitdrukking in onze Gedragscode voor medewerkers.

Lokale opwek

We produceren én leveren 100% groene stroom. Al vanaf 2016 komt die groene stroom voor consumenten voor 100% uit Nederland. In totaal kwam in 2023 94% (2022: 98%) van alle door ons geleverde elektriciteit (inclusief aan onze zakelijke klanten) van Nederlandse bodem. De herkomst en bron van onze stroom (ons stroometiket) wordt elk jaar door de ACM getoetst. Een aanzienlijk deel van de stroom kopen we in bij honderden producenten, coöperaties én onze eigen klanten die zelf duurzame stroom opwekken. In de volgende grafiek staat wat de herkomst is van de opwek uit Power Purchase Agreements (PPAs). Voor consumenten kopen we uitsluitend groene stroom uit wind en zon en voor de zakelijke markt wordt naast wind en zon ook biomassa ingekocht. Het aandeel biomassa is afgenomen ten opzichte van vorig jaar, dit segment zijn we aan het afbouwen. 

Netbeheerder

Elektriciteit en gas wordt getransporteerd via het landelijke en regionale energienetwerk. De kosten voor regionaal netbeheer factureren we namens de netbeheerders aan onze klanten. Greenchoice betaalt de landelijk netbeheerder. 

We werken ook samen met netbeheerders om netcongestie tegen te gaan. Zo leveren we opslagvermogen en zijn we geregistreerd in het CSP register van TenneT als gecertificeerd congestiepartner om het elektriciteitsnet op drukke momenten te ontlasten. In het hoofdstuk Altijd groene stroom lees je wat we nog meer doen.

Brancheverenigingen

Greenchoice is lid en bestuurslid van Energie-Nederland (via onze Algemeen directeur), van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (via onze director Zakelijk) en Energy Storage NL (via onze director Sourcing en Portfoliomanagement). KiesZon is daarnaast lid van Holland Solar. Hiermee zetten wij ons in om de juiste voorwaarden te scheppen voor het realiseren van de energietransitie in Nederland. Onder energiearmoede en mensgericht incasseren lees je over ons lidmaatschap aan collectieve initiatieven om energiearmoede te bestrijden.

Deel deze pagina: