Altijd groene stroom

Voor de energietransitie is nodig dat groene stroom altijd en overal beschikbaar is. Om dat te bereiken helpen we klanten energie te besparen, stimuleren we lokale hernieuwbare energie opwek, overtuigen we mensen over te stappen naar groene stroom en investeren we in de timing en opslag van energie. Hieronder vertellen we wat we voor elk van de vier aspecten hebben gedaan in 2023 en geven we toelichting bij de behaalde resultaten zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Energie besparen

Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Energie besparen is gedragsverandering en daar is bewustzijn voor nodig. Daarom geven we onze klanten via verschillende kanalen inzicht in hun verbruik en tips om te besparen. Daarnaast bieden we klanten producten aan om hun woning te verduurzamen.  Bij consumenten hebben we in 2023 4.195 energiebesparende installaties, waaronder isolatie, warmtepompen en zonnestroominstallaties, geplaatst (in 2022 waren dat 4.107 installaties).

Al onze diensten en producten voor consumenten zijn in 2023 ondergebracht in het domein Consument. Hieronder vallen energiebesparende producten, zonnepanelen en producten rondom elektrisch vervoer zoals onze laadpalen en laadpassen. Hiermee verwachten we in de toekomst nog meer consumenten van dienst te kunnen zijn.

Opwek van groene stroom

Opwek van duurzame stroom maken we mogelijk via onze eigen zon- en windparken en door samen te werken met producenten van groene stroom. Door (lange termijn) contracten aan te gaan met lokale producenten, zowel met relatief kleine als middelgrote wind- en zonneparken, maken we investeringen in opwek van groene stroom mede mogelijk. We namen in 2023 3,8 TWh productievolume af. We streven naar 4,3 TWh in 2025.

Naast groene stroom die we inkopen via producenten, wekken we ook zelf energie op bij windparken waar we zelf geheel of gedeeltelijk eigenaar van zijn. We hebben een belang in vier windparken, met in totaal 87 megawatt vermogen:

  • Hartel2 (24 megawatt)

  • De Wieken (14 megawatt)

  • Goede Buren Streepland (14 megawatt)

  • Windpark Greenport Venlo (35 megawatt)

Onze ambitie om lokaal duurzame energie op te wekken, om omwonenden mee te laten profiteren én hen de energietransitie te laten beleven, brengen we daarmee tot uitdrukking. Bijvoorbeeld bij Windpark Streepland. Windpark Streepland bestaat uit drie windmolens die ongeveer 15.000 huishoudens voorzien van stroom. Als goede buur wil het windpark een steentje bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving. Er is een maatschappelijk fonds opgericht en er komt een uitkijktoren.

Via KiesZon realiseren we onder andere opwekcapaciteit door middel van zonnestroominstallaties. In 2023 is € 9,4 miljoen (2022: € 11,2 miljoen) geïnvesteerd in zonnestroominstallaties. In totaal zijn 174.000 panelen geplaatst in grote zakelijke zonprojecten en 32.000 panelen bij consumenten. Dat is bij elkaar genoeg om bijna 30.000 huishoudens met een gemiddeld energieverbruik van zonnestroom te voorzien.

In 2023 bedraagt het totaal additioneel geïnstalleerd vermogen in het zakelijke segment 85 MWp. Dit betreft de opwekcapaciteit van panelen die zijn geplaatst door KiesZon in 2023 bij zakelijke klanten. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar (2022: 65 MWp). Mede als gevolg van de marktomstandigheden, waarbij gestegen rente en netcongestie zorgen voor vertraging van projecten, hebben we nog niet verder kunnen opschalen.

Afstemmen energievraag en -aanbod

Er komen in rap tempo steeds meer warmtepompen, elektrische auto’s, windturbines en zonnepanelen. De energietransitie komt steeds meer op stoom, maar nu dreigt ons elektriciteitsnetwerk er door overbelast te raken. Op momenten dat er weinig groene stroom wordt opgewekt zijn helaas nog kolen- of gascentrales nodig. Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten ontwikkelden we een systeem genaamd Home Energy Management System (HEMS). Hierover lees je meer in de case: investeren in grootschalige batterijopslag.

Een ander initiatief om de energiebehoefte van onze klanten beter af te stemmen op het moment dat groene stroom wordt opgewekt is ons aanbod van dynamische tarieven. In 2023 startten we met een pilot voor het aanbieden van dynamische tarieven aan consumenten. Door middel van dynamische tarieven kunnen klanten besparen op hun energiekosten en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Ook op de zakelijke markt boekten we vooruitgang. Een mooi voorbeeld van energie timen is de samenwerking met Gasunie.

Om onze zakelijke klanten integrale energieoplossingen te bieden hebben we gedurende 2023 Greenchoice Integrated Solutions (GIS) verder vormgegeven. Energievoorziening speelt steeds meer een strategische rol in de ontwikkeling van vastgoed en de bedrijfsvoering van organisaties. Denk hierbij aan zonnedaken in combinatie met verduurzamen van vervoer, laadpleinen en/of verwarmen van het pand. 

Het goed afstemmen van de energievraag op het aanbod is op zichzelf geen totaaloplossing voor de energietransitie. Er zijn altijd windstille of donkere momenten waarop er geen duurzame opwek is, hoe goed je ook timet. Daarom is er regelbaar vermogen nodig, een manier om snel stroom te produceren als er een tekort is. We kunnen, naast de energie die we afnemen van producenten, ook de aansturing van de opwekinstallaties verzorgen op basis van real-time gegevens. Dit doen we in toenemende mate. 

Het regelbaar vermogen wordt weergegeven als het gecontracteerde piekvermogen van de diverse locaties. Dit is het vermogen dat gegenereerd wordt in ideale omstandigheden. Door weersomstandigheden zal dit vermogen niet volledig gerealiseerd worden. Bovendien kan in de praktijk niet altijd het volledige vermogen af- of opgeschaald worden. We rapporteren over het vermogen dat we actief kunnen aansturen per 31 december.

Opslag van energie

Wanneer er genoeg aanbod is van energie kunnen we er door middel van opslag voor zorgen dat er ook groene stroom is voor periodes met weinig aanbod. In 2018 plaatsten we onze eerste megabatterij van 10 megawatt als pilotproject. Inmiddels werken we samen met Green Energy Storage voor de ontwikkeling van grootschalige batterijprojecten, waaronder een nieuwe batterij bij ons Hartel windpark met een capaciteit van 20 megawatt die naar verwachting eind 2024 in gebruik wordt genomen. 

Eind 2024 streven we naar één gigawatt aan totaal flexibel vermogen, waarvan ongeveer 100 megawatt opslag. Met flex-ontsluiting willen we zorgen voor prijsstabiliteit voor onze klanten. Daarnaast willen we deze batterijen inzetten om lokale congestieproblemen op te lossen.

Deel deze pagina: