10. Liquide middelen

De liquide middelen bedragen per 31 december 2023 € 57,1 miljoen (2022: € 129,7 miljoen). De liquide middelen staan tot een bedrag van € 0,4 miljoen (2022: € 18,1 miljoen) niet ter vrije beschikking. Dit betreft nihil (2022 € 17,5 miljoen) ontvangen waarborgsommen van leveranciers die niet vrij besteedbaar zijn en € 0,4 miljoen (2022: € 0,6 miljoen) aan geblokkeerde bedragen zijn ter zekerheid voor afgegeven bankgaranties en geblokkeerde spaarrekeningen.

Deel deze pagina: