Materiële thema’s

Om richting te geven aan onze strategie en aandachtsgebieden onderzoeken wij met input van stakeholders elke twee jaar welke onderwerpen relevant zijn om op te acteren. Dit worden materiële thema’s genoemd. De materiële thema’s voor 2023 zijn bepaald op basis van de materialiteitsanalyse 2021 en vormen de basis van onze strategie en onderwerpen die aan bod komen in dit verslag.

We rapporteren in dit verslag over de thema’s behorend bij de vijf nummers die in de matrix lichtgroen gekleurd zijn. De definitie van de onderwerpen en meer informatie over de totstandkoming van deze matrix is opgenomen in Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving. Hier lees je ook waarom het thema Voorop in verduurzaming niet is opgenomen. 

In de gelijknamige hoofdstukken verderop in dit verslag vind je nadere toelichting over de onderwerpen, onze impact en onze doelstellingen. Klimaatimpact verlagen, altijd groene stroom en natuur versterken lees je terug in hoofdstuk Energie en ecosystemen. Energietransitie voor en van iedereen in hoofdstuk Sociale fundament. Financieel gezond bedrijf is terug te vinden in hoofdstuk Financiële resultaten en in de jaarrekening zoals opgenomen onder Onze jaarcijfers. De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn opgenomen in de tabel op de volgende pagina.

Aan de hand van onze resultaten evalueren we jaarlijks onze managementaanpak van de verschillende materiële onderwerpen. We kijken periodiek, maar minimaal één keer per jaar met de interne betrokkenen en de directie naar de KPI’s ten opzichte van de streefwaarden en de prestaties van vorig jaar. Waar nodig doen we aanpassingen in de aanpak als dat volgt uit de evaluatie om de uitkomsten voor het volgende jaar te verbeteren. Meer uitleg over het bepalen van de materiële onderwerpen en een toelichting over onze verslaggevingsambities voor komende jaren vind je in Bijlage A - Duurzaamheidsverslaggeving

Deel deze pagina: