Naleving wet- en regelgeving

Greenchoice heeft een Compliance Officer in dienst om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Maandelijks rapporteert de Compliance Officer de status en voortgang van de openstaande meldingen aan de directie. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving, aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving en geïdentificeerde (compliance) risico’s vormen de basis voor de periodieke monitoring. Verder wordt extern toezicht gehouden door diverse toezichthouders, zoals de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2023 zijn er geen significante vastgestelde gevallen geweest van het niet naleven van de wet. Evenmin was er sprake van significante boetes. Voor een toelichting van lopende claims en geschillen verwijzen we naar paragraaf claims en juridische geschillen

Deel deze pagina: