Ketenverantwoordelijkheid en circulariteit

De groei van wind- en zonne-energie en batterijopslag legt een enorm beslag op schaarse grondstoffen. We realiseren ons dat batterijen worden gemaakt van materialen die een negatieve impact hebben op het milieu en dat veel materiaal uit China afkomstig is. We vinden het belangrijk dat voor alle activiteiten zorgvuldig wordt omgegaan met mens, materialen en grondstoffen. Wij zijn ons ook bewust van de vragen uit de maatschappij over het duurzame karakter van bijvoorbeeld zonne-energie en elektrisch vervoer.

Om ons inzicht in de keten te vergroten en onze due diligence processen te verbeteren, heeft KiesZon zich aangesloten bij het Internationaal MVO-convenant voor de hernieuwbare Energiesector. Daarnaast zijn we lid van Holland Solar, waar we samenwerken aan het vergroten van ketentransparantie en waar we de aansluiting met SolarPower Europe zoeken om zo onze impact te vergroten. Voor al onze geïnstalleerde zonnepanelen betalen we een verwijderingsbijdrage per wattpiek via onze leveranciers die aangesloten zijn bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN). Stichting OPEN draagt zorg voor de inzameling en recycling van zonnepanelen en alle activiteiten die daarbij horen. In 2024 werken we aan verdere stappen om onze negatieve impact, zowel vanuit onze eigen activiteiten als onze waardeketen, met betrekking tot de thema's circulariteit en ketenverantwoordelijkheid verder te beperken. Om hier invulling aan te geven, gaan we vanaf 2024 onder andere aan de slag met het opstellen van beleidsstukken voor leveranciersselectie en mensenrechten.

Deel deze pagina: