Ondernemingsraad

Om medewerkers inspraak te geven in besluitvorming is er een ondernemingsraad actief. Belangrijke besluiten, zoals investeringen en organisatorische wijzigingen, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad komt regelmatig met initiatiefvoorstellen en stimuleert medewerkers om hiervoor input aan te leveren. In februari 2023 werden nieuwe leden voor de ondernemingsraad gekozen door middel van stemming door de medewerkers.

Deel deze pagina: