Klachtenprocedure

Voor onze klanten heeft Greenchoice twee klachtenteams, één team voor het behandelen van alle consumentenklachten en één voor klachten van zakelijke klanten. Het komt voor dat we er niet uitkomen met de klant. Als de klant dat wil, kan deze de klacht dan voorleggen aan de Geschillencommissie Energie. Greenchoice is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze Geschillencommissie behandelt uitsluitend geschillen tussen energieleveranciers en consumenten over de correcte uitvoering van het energieprijsplafond.

Vragen en klachten rondom de verwerking van persoonsgegevens kunnen ingediend worden via de Privacy Officer. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan de klacht ingediend worden bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel deze pagina: