Case: Investeren in grootschalige batterijopslag

Groene stroom
opslaan, om het
op een later moment
aan te bieden

Door de toename in de productie van zonne- en windstroom wordt het steeds belangrijker vraag en aanbod op het energienet op elkaar af te stemmen. Op dagen met veel zon of wind komt er veel stroom op het energienet, die niet altijd direct afgenomen kan worden. Dat leidt tot netcongestie en kan zelfs leiden tot stroomuitval.

Greenchoice investeert in megabatterijen voor opslag van groene stroom en in systemen om vraag en aanbod in balans te brengen. Dit heet flex-ontsluiting. Zo wordt groene stroom beter benut en worden problemen op het energienet voorkomen.

Al in 2018 plaatste Greenchoice als pilot een megabatterij met een capaciteit van 10 MWh bij windpark Hartelkanaal. Dit leverde waardevolle inzichten op wat betreft de integratie van software en hardware, veiligheid en projectontwikkeling. Ervaring die toegepast kan worden in volgende projecten. Ook werkt Greenchoice samen met allerlei partijen om ontwikkelingen in de energietransitie te versnellen. Zo gingen we een strategische samenwerking aan met GES, Green Energy Storage, voor grootschalige batterijprojecten. Daarnaast werken we als partner in het GO-e onderzoeksconsortium mee aan een Home Energy Management System (HEMS).

“Als vraag en aanbod in balans zijn, wordt de energienota uiteindelijk lager. Flex-ontsluiting moet gaan zorgen voor prijsstabiliteit.”

Overschotten en tekorten aan stroom zorgen voor flinke schommelingen in de energieprijs. Greenchoice probeert met nieuwe producten en diensten ervoor te zorgen dat iedereen profiteert van de energietransitie en dat energie ook in de toekomst betaalbaar blijft voor iedereen. Bijvoorbeeld met kleinschalige batterijprojecten, die we ook lokaal in eigendom kunnen brengen.

Wat Maurice Koenen, director Sourcing & Portfolio Management, betreft zijn er drie wegen naar flexibiliteit. Naast de (korte termijn) opslag van stroom om het aanbod te reguleren, zijn er ook ontwikkelingen om de vraag naar stroom beter te sturen. Het Home Energy Management System is daar een goed voorbeeld van. Het HEMS kan een stuursignaal geven aan elektrische apparaten thuis om die op een gunstig moment stroom te laten afnemen of te laten terugleveren op het moment dat er meer vraag is. En dan is er (lange termijn) seizoensopslag: energie in de zomer opslaan voor gebruik in de winter. Veel is nog in ontwikkeling, maar al die verschillende opslagtechnieken zullen een integraal onderdeel zijn van het energiesysteem van de toekomst.

Deel deze pagina: