Controle door een externe accountant

We hechten veel waarde aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de rapportage: naast de controles die we intern hebben uitgevoerd, hebben we de indicatoren die betrekking hebben op de materiële thema’s laten beoordelen door een externe accountant. De opdracht is verstrekt door de Raad van Commissarissen aan KPMG Accountants N.V., die ook de controle van het financiële verslag uitvoert. Jaarlijks worden de bevindingen gerapporteerd in de managementletter gericht aan de directie en Raad van Commissarissen. De conclusie is opgenomen in het Assurance rapport zoals opgenomen in bijlage B van dit verslag.

Deel deze pagina: