Onze gedragscode

Om onze medewerkers duidelijk te maken wat we van hen verwachten hebben we een interne gedragscode opgesteld. De belangrijkste uitgangspunten zijn servicegerichtheid, tevreden medewerkers, positieve en respectvolle samenwerking, bijdragen aan duurzaamheid en integriteit. Onze gedragscode is gericht op het kennen en toepassen van de regels, de normen en waarden van Greenchoice in relatie tot elkaar, onze klanten, duurzaamheid, onze zakenpartners en onze stakeholders. Medewerkers kunnen voor vragen of advies over de gedragscode of onderwerpen die hierin niet expliciet terugkomen terecht bij hun leidinggevende of de Compliance Officer.

Voor consumenten handelen wij conform de gedragscodes ‘Consument en Energieleverancier 2020’ en ‘Leveranciers Slimme Meters 2012’ zoals opgesteld door Energie-Nederland. In overleg met toezichthouder ACM zijn deze van toepassing verklaard. In de gedragscode ‘Consument en Energieleverancier 2020’ staan gedragsregels over het contact tussen energieleverancier en de consument over werving en over het aangaan, voortzetten en beëindigen van leveringsovereenkomsten. In de Leveranciers Slimme Meters 2012 gedragscode staat beschreven hoe wij omgaan met de gegevens uit de slimme meter. De verklaring waaruit blijkt dat we ons hebben gehouden aan de code over 2023 vind je in bijlage C Verklaring Naleving Gedragscode Leverancier Slimme Meters bij dit verslag.

Deel deze pagina: