Case: Natuur versterken

Terugdringen van
CO2-uitstoot
én impact maken
op biodiversiteit

Een enorme urgentie. Dat voelt Ruben Veefkind, manager duurzaamheid en bosprojecten bij Greenchoice. Wereldwijd en in Nederland verdwijnt er natuur. Daarnaast is er het klimaatprobleem. Door te werken aan natuurversterking kan Greenchoice meerdere problemen tegelijk te lijf gaan. Impact maken door het terugdringen van CO2-uitstoot én impact maken op biodiversiteit.

Greenchoice draagt bij aan bos- en natuurprojecten in Nederland en in het buitenland. Het energiebedrijf besteedt nu jaarlijks zo’n 2 miljoen euro aan het beschermen van bijzondere ecosystemen en het creëren van nieuwe bossen.

In Nederland zet Greenchoice in op voedselbossen en een veenproject. Veenherstelprojecten zijn hard nodig. De bodem in onze veenweidegebieden zakt door verdroging soms wel met één centimeter per jaar. Daarbij onstaat veel CO2-uitstoot. De uitstoot in Nederland alleen is even groot als de uitstoot van 2 miljoen auto’s per jaar. Daarnaast vormt de verzakkende grond een bedreiging voor kwetsbare planten en dieren.

Dat proces kan je omdraaien en er zo voor zorgen dat een veengebied een positief effect heeft. Door het veen weer te laten groeien, ontstaat een bodem die water gaat vasthouden. Dat herstelt uiteindelijk ook de biodiversiteit.

Zo werkt Greenchoice samen met het Zuid-Hollands Landschap aan het project ‘Omhoog met het veen!’. De voedselrijke toplaag wordt onderzocht en de omstandigheden worden optimaal gemaakt om veenmossen te laten groeien. Veenmossen houden koolstof en water vast. Ze helpen de bodem verrijken en verstevigen.

“We weten dat het klimaat al aan het veranderen is, dus moet je daarmee rekening houden in het landschap en zorgvuldiger met je bodem omgaan.”

Ook de voedselbosprojecten hebben als doel het terugbrengen van biodiversiteit. Het schaarse landoppervlak in Nederland vraagt om het combineren van functies. De voedselbosprojecten combineren voedselproductie en bos in één systeem. Door het laten groeien van bijvoorbeeld appelbomen, kweeperenbomen, notenbomen, bessen, kruiden en paddenstoelen.

Met de veen- en voedselbosprojecten keert biodiversiteit terug in het Nederlands landschap. Een gebied wordt klimaatadaptief gemaakt: we zorgen ervoor dat er minder verdroging ontstaat en de bodem het grondwater beter kan vasthouden. De grond wordt rijker en het bodemleven blijft in tact. Veefkind: “Daarnaast heeft het versterken van de natuur rechtstreeks invloed op het welzijn van de mens. Iedereen wordt blijer van wandelen door de natuur dan door een tegellandschap.”

Deel deze pagina: