Directie

Onze statutaire directie bestond in 2023 uit een Algemeen directeur en een Financieel directeur.

  • Dhr. C.E. (Coen) de Ruiter (1969), Algemeen directeur – In functie sinds 2020

  • Dhr. drs. M.J.W. (Martin) van Sleeuwen RC EMFC (1972), Financieel directeur – In functie sinds 2015

De statutaire directie vormt samen met vijf directors het leiderschapsteam. De directie heeft daarmee de verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de directors per domein: klantketen zakelijk, klantketen consument, IT & Data, Energie+ voor de zakelijke non-commodity producten en Sourcing & Portfoliomanagement. Besluitvorming is deels gedelegeerd naar de Management Teams van de domeinen en speciale multidisciplinaire overleggen zoals het Portfolio Management Overleg (PMO), Pricing Board (PB) en het in 2023 geïntroduceerde Greenchoice Investment Committee (GIC).

De Algemeen directeur en Financieel directeur hebben gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van Greenchoice en haar groepsmaatschappijen. Hieronder vallen ook de sturing en monitoring van de resultaten ten aanzien van de voor de onderneming materiële thema’s rondom de impact op mens, milieu en economie. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de impact op mens, milieu en economie heeft de directie gedelegeerd naar een aantal specifieke functionarissen. Daarnaast worden doelstellingen geformuleerd voor de gehele organisatie. De verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelstellingen is belegd bij de directors.

Op maandelijkse basis legt de directie verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Dat gebeurt met een rapportage en indien gewenst wordt hierover een informele vergadering belegd. Op basis hiervan monitort de Raad van Commissarissen de prestaties en de impact van de organisatie. 

Deel deze pagina: