Claims en juridische geschillen

Tegen Greenchoice B.V. zijn claims ingediend die door haar worden betwist. Voor zover het mogelijk is een redelijke schatting van het bedrag van de verplichting te maken zijn hiervoor voorzieningen getroffen. Voor een toelichting van de meest belangrijke geschillen waarvoor dat niet het geval is verwijzen wij naar de toelichting Claim en juridische geschillen in de geconsolideerde jaarrekening. 

Deel deze pagina: