Bijlage C – Verklaring Naleving Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

VERKLARING NALEVING GEDRAGSCODE LEVERANCIERS SLIMME METERS 2012

Verklaring Naleving Gedragscode voor Leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende Meetbedrijven, aangaande gegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn.

Naam rechtspersonen:

Greenchoice B.V. en Greenchoice Zakelijk N.V., hierna gezamenlijk te noemen Greenchoice

Statutaire vestigingsplaats:

Rotterdam

Periode:

1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Greenchoice te Rotterdam maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming hebben leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Hierbij verklaart Coen de Ruiter dat Greenchoice zich gedurende de bovenvermelde periode heeft gehouden aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012.

Rotterdam, 29 april 2024,

Coen de Ruiter

Algemeen directeur Greenchoice 

Deel deze pagina: