Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen regelingen

Uit hoofde van de werkkapitaalfinanciering die Greenchoice met ING Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A., ABN AMRO Bank N.V. en Zurich Insurance plc Netherlands branch is overeengekomen, heeft Greenchoice zekerheden aan de banken verstrekt. Ter zekerstelling aan de banken is een stil pandrecht op alle vorderingen van Greenchoice B.V., Greenchoice Zakelijk N.V., Yellow Step Solar B.V. en International Solar B.V. gevestigd, alsmede op de bankrekeningen bij de betreffende bank.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen


Huurverplichtingen

Door de onderneming zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 1 maart 2027 voor de huur van een bedrijfsruimte. De huurverplichtingen voor het komende jaar bedragen € 0,9 miljoen. De huurverplichtingen voor de periode langer dan één jaar en korter dan vijf jaar bedragen € 1,6 miljoen en voor de periode langer dan vijf jaar nihil.

Afnameverplichtingen

Greenchoice B.V. en haar groepsmaatschappijen hebben inkoopverplichtingen voor gas, elektra en garanties van oorsprong met vaste prijsafspraken ter grootte van € 763 miljoen (2022: € 1,162 miljard). De afloop van deze inkoopcontracten zal voor € 425 miljoen geschieden binnen één jaar, van € 337 miljoen tussen één en vijf jaar en van € 1 miljoen later dan vijf jaar.

De inkoopverplichtingen omvatten energiecontracten voor eigen gebruik met verschillende energieproducenten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen

Voor Qurrent Renewable Energy B.V., Qurrent Nederland B.V., International Solar B.V., Yellow Step Solar B.V., Energie Transitie Groep, N.V., Huismerk Energie N.V., Greenchoice Zakelijk N.V., en Greenchoice Trading Company B.V. is een aansprakelijkstelling volgens art 2:403 BW afgegeven.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Eind 2023 zijn diverse (bank)garanties afgegeven, dan wel ontvangen door Greenchoice voor een totaalbedrag van € 39 miljoen (2022: € 32,5 miljoen) afgegeven, respectievelijk € 70 miljoen (2022: € 193,1 miljoen) ontvangen ten behoeve van diverse inkoopverplichtingen.

Eind 2023 heeft Greenchoice een totaalbedrag van € 7,5 miljoen (2022: € 1 miljoen) te betalen cash collaterals met betrekking tot inkoopcontracten van energie. Deze bedragen dienen begin 2024 voldaan te zijn door Greenchoice.

Operationele leases

Door de onderneming zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan voor een aantal leaseauto's. De totale verplichting bedraagt € 0,4 miljoen voor het komende jaar. Een omvang van € 0,4 miljoen heeft betrekking op de periode langer dan één jaar en korter dan vijf jaar. De gemiddelde resterende looptijd van de verplichting is 23,9 maanden en de laatste verplichting loopt af in augustus 2027.

Het bedrag van leasebetalingen dat is verwerkt als last in 2023, bedraagt € 0,4 miljoen (2022: € 0,2 miljoen).

Fiscale eenheid

De onderneming vormt samen met Greenchoice Hartelkanaal B.V., Qurrent Renewable Energy B.V., Qurrent Nederland B.V., Energie Transitie Groep N.V., Huismerk Energie N.V., Greenchoice Zakelijk N.V., Greenchoice Trading Company B.V., International Solar B.V., International Solar Projects I B.V., International Solar Projects II B.V., International Solar Projects X B.V., International Solar Projects XIII B.V., International Solar Projects XV B.V., KiesZon Huur B.V., Yellow Step Solar B.V., LeaseZon I B.V., KiesZon voor de Toekomst B.V., Greenchoice Integrated Solutions B.V. en Greenchoice Exploitatie I B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Per 25 juli 2023 zijn Greenchoice EOS B.V., Greenchoice EOS Hartelkanaal B.V. en Greenchoice EOS Hellegatsplein B.V. ook onderdeel van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en per 27 juli 2023 is tevens KiesZon MKB I B.V. toegevoegd. Per 27 december 2023 zijn International Solar Holding I B.V.  en International Solar Holding II B.V. ook toegevoegd aan de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Per 29 juni 2023 maken Energieondernemers B.V. en GIPP Energy Holding B.V. als gevolg van hun liquidatie geen deel meer uit van de fiscale eenheid.

De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn.

Transacties verbonden partijen

Per 1 januari 2023 zijn de zakelijke klanten gemigreerd van Greenchoice B.V. naar Greenchoice Zakelijk N.V. tegen boekwaarde.

Deel deze pagina: